ยี่ห้อ
 
ข้อมูล
 
ตรวจค่าส่งพัสดุไทย
ประเทศปลายทาง:   น้ำหนัก:  กรัม
 
 
ไปรษณีย์ไทย
 
ตะกร้าสินค้า
0 รายการ
 
สินค้าน่าสนใจ
ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-080 ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-080
10,700.00 บาท 6,955.00 บาท
ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-080-II ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-080-II
12,198.00 บาท 7,928.70 บาท
ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-100 ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-100
13,428.50 บาท 8,728.53 บาท
ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-120 ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-120
16,852.50 บาท 10,954.13 บาท
ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-160 ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-160
19,848.50 บาท 12,901.53 บาท
 
ข่าวสารน่าสนใจ

 

 

 

NeofreshThai.Com -- Good Deal for buying All Consumer Products, Equipments and Lifestyle Accessories

 

 

www.neofreshthai.com -- Our 24-hour Internet Online Shopping e-Commerce Website for Consumer Products, Equipments and Lifestyle Accessories

 

 

 

 

 

 

 

NeoFreshThai.Com -- e-Commerce Registration Certificate Number -- ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0105538040541

 

 

Sign In to SKYPE and Contact us thru our skype name  -- neofreshthai.com

 

 

NeofreshThai.Com -- Good Deal for buying  Consumer Products, Equipments and Lifestyle Accessories

 

 

 

 

Royalty Free Images -- Upload Your Photo and Earn Money! -- เสนอขายภาพของคุณให้กับเรา แล้วรับตังค์

 

 

Kodak Gallery

 

 

i-Store.Zone -- by i-Prosper.Org

 

 

http://th.priceprice.com

 

 

Great Gifts at Low Prices!

 

 

บจ.นีโอไลเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล -- Neo Liners International Co Ltd. - Photo Niche & IT Trade Zone

 

 

 

 

Enjoy Free Shipping!

 

 

i-NeoTech.Com -- Good Deal for buying Photography Equipments and Camera Accessories

 

 

NeofreshThai.Com -- Good Deal for buying  Consumer Products, Equipments and Lifestyle Accessories

 

 

 

 

i-Store.Zone -- by i-Prosper.Org
 

นโยบายเกี่ยวกับสินค้า

นโยบายเกี่ยวกับสินค้า (Merchandise Policy)  ::

เพื่อ เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ทางเว็บไซต์ของเรา neofreshthai.com ได้ทำการประมวล นโยบายการจัดการเกียวกับสินค้าทั้งหมด ได้แก่ : นโยบายเกี่ยวกับราคาสินค้า, นโยบายการซื้อสินค้า, นโยบายการชำระเงิน, นโยบายการจัดส่งสินค้า, นโยบายการคืน/การเปลี่ยนสินค้า และ นโยบายการรับประกันสินค้า มาไว้ภายใต้ นโยบายเกี่ยวกับสินค้า (Merchandise Policy) นี้แล้ว โดยแต่ละนโยบายหลัก มีรายละเอียดดังปรากฏ ต่อไปนี้ :

I.  นโยบายเกี่ยวกับ ราคาสินค้า ( Product Price Policy ) :

1. ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว : ราคาสินค้าที่จำหน่ายบนเว็บไซต์ออนไลน์ของเรา neofreshthai.com เป็น ราคาสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (V.A.T. - Value Added Tax included )

2. ราคาสินค้าแสดงบนเว็บไซต์ เป็นแบบแสดงรายละเอียดของราคา โดยละเอียด : ราคาสินค้าที่แสดงบนเว็บไซต์ จะแจกแจงรายละเอียดของราคา เพื่อประกอบการตัดสินใจของลูกค้าอย่างละเอียด ทั้ง ราคาปลีกก่อนส่วนลด หรือ ราคาปกติ (Retail Price before discount or Regular Price) , ราคาโปรโมชั่นพิเศษหลังส่วนลด หรือ ราคาพิเศษ (Special Promotional Price after discount or Special Price ) และมูลค่าส่วนลดที่ประหยัดได้ (Safed Discount Value or You Safe) นอกจากนี้ สินค้าบางรายการ ถ้ามีการจัดรายการสินค้าเงินผ่อน ก็จะแสดง ราคาผ่อนต่อเดือน (Monthly Installment Price) และจำนวนเดือนที่ผ่อน (Number of Monthly Installment Period) ไว้ด้วย (ถ้ามี)

3. ราคาส่วนลดพิเศษ จะกำหนดขึ้น ตามโปรโมชั่น ณ เวลานั้น ๆ  : ราคาส่วนลดพิเศษของสินค้า ในแต่ละช่วงเวลา จะกำหนดขึ้นตามการจัดรายการโปรโมชั่น ณ เวลานั้น ๆ  ดังนั้นไม่ได้เป็นการผูกมัดบริษัทในการให้ราคาส่วนลดพิเศษเดิมตลอดเวลา  ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อพ้นช่วงเวลาที่มีการจัดรายการสินค้านั้น ๆ แล้ว ลูกค้าที่ไม่ได้ตัดสินใจสั่งซื้อในช่วงเวลาที่กำหนด ลูกค้าไม่สามารถเรียกร้อง ราคาสินค้าส่วนลดพิเศษ ดังกล่าวนั้น ๆ ย้อนหลังได้

การให้ราคาส่วนลดพิเศษต่อเนื่องแก่ลูกค้า หรือ การขยายเวลาการให้ส่วนลดพิเศษ ถือเป็นดุลพินิจของบริษัท เป็นรายกรณีไป, นอกจากนี้ เหตุสุดวิสัย หรือ ข้อผิดพลาดในการสื่อสารทางออนไลน์ เช่น การสื่อสารขัดข้อง, ความเสียหายของระบบการสื่อสารสาธารณะ ทั้งระบบสายเคเบิ้ล หรือ ระบบไร้สาย, เครือข่ายล่ม หรือ สินค้าหมด กดสั่งซื้อทางออนไลน์ไม่ทัน ฯลฯ ไม่อาจอ้างเป็นเหตุ ในการขอราคาส่วนลดพิเศษเดิมได้ เนื่องจากการจัดรายการส่วนลดพิเศษ จะกำหนดเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม ระยะเวลาพอสมควร ให้ลูกค้าสามารถมีเวลาเพียงพอในการตัดสินใจได้ (โดยปกติจะมากกว่า 1 วัน จนถึง หลาย ๆ วัน )

II.  นโยบายการซื้อสินค้า (Purchase Policy ) :

1. ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า
ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้จากช่องทางดังนี้

o สั่งซื้อผ่านระบบร้านค้าแบบออนไลน์ (Realtime Internet Shopping Cart Online) :

วิธีนี้จะสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยที่สุด ท่านสามารถสั่งซื้อได้ตลอดเวลา มีขั้นตอนดังนี้

•  ในกรณีต้องการสั่งซื้อสินค้าเรียลไทม์ ผ่านระบบตระกร้าสินค้าออนไลน์ ให้ไปที่เว็บไซต์  www.neofreshthai.com
•  เลือกหมวดสินค้า และ เลือกสินค้าที่ท่านต้องการสั่งซื้อ
•  อ่าน ศึกษา ทำความเข้าใจ กับข้อมูลรายละเอียด และคุณสมบัติของสินค้าว่า ตรงตามความต้องการของท่าน
•  คลิกกดปุ่มสีเขียวอ่อน ที่มีข้อความว่า   "หยิบใส่ตะกร้า"  จากนั้นจะปรากฏ รายการสินค้าที่ท่านต้องการซื้อ ในช่องเมนู "ตะกร้าสินค้า" ที่เมนูฝั่งขวา มุมขวาบน   
•  เมื่อท่านได้สินค้าครบตามความต้องการแล้ว ให้กดปุ่ม "ตะกร้าสินค้า" ที่เมนูบาร์ อยู่ตรงด้านบนที่ส่วนหัว อยู่ตรงแถวใต้แบนเนอร์ป้ายชื่อเว็บไซต์ หน้าจอจะแสดงข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของ สินค้าที่ท่านเลือกซื้อไปแล้ว ได้แก่ รูปภาพสินค้า ชื่อและชนิดสินค้า โมเดล (model - รุ่น หรือ รหัสสินค้า) จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวมของแต่ละสินค้า และราคารวมย่อย และน้ำหนักรวมย่อย ของสินค้ารวมทั้งหมด ที่ท่านได้เลือกหยิบใส่ลงใน ตะกร้าสินค้าออนไลน์ (Shopping Cart Online) แล้ว
•  เมื่อท่านตรวจสอบรายละเอียดของสินค้า จำนวน และราคาถูกต้องตรงตามความต้องการของท่านแล้ว ท่านสามารถเลือกชำระเงินด้วยการคลิกกดปุ่มสีเขียวอ่อนที่มีข้อความว่า  "ชำระเงิน"  ซึ่งจะนำท่านไปสู่หน้าเว็บเพจ ขั้นตอนวิธีการชำระเงินต่อไป
•  หรือท่านอาจจะเลือก ติ๊กเครื่องหมาย ถูก [ / ]  ในช่อง สี่เหลี่ยม [  ]  ของ คอลัมน์ "เอาออก" ที่อยู่ด้านหน้าแถว ชื่อรายการสินค้าที่ท่านต้องการเอาออก  ในกรณีที่ท่านเปลี่ยนใจ ต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ จากนั้นก็กดปุ่มสีเขียวอ่อนที่มีข้อความว่า "ปรับปรุง" รายการสินค้าดังกล่าวก็จะถูกลบออกจากตระกร้าสินค้า ของท่าน
•  นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเลือกที่จะซื้อสินค้าเพิ่ม และหยิบสินค้าเพิ่มเติมลงในตระกร้าสินค้าของท่าน โดยการคลิกกดปุ่มสีเขียวอ่อน ที่มีข้อความว่า "ซื้อสินค้าต่อ" เพื่อนำท่านกลับไปเลือกซื้อสินค้าเพิ่มเติมจากหน้าเว็บเพจของสินค้า รายการต่างๆ เพิ่มเติม
•  อีกทั้ง ท่านยังสามารถเลือกที่จะเพิ่มจำนวนปริมาณสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อของแต่ละรายการสินค้าได้ โดยการแก้ไขตัวเลขจำนวนหน่วยชิ้น ที่ช่อง "จำนวน" จากนั้นก็กดคลิกที่ปุ่มสีเขียวอ่อน ที่มีข้อความว่า " ปรับปรุง"    โดยไม่ต้องกลับไปเลือกซื้อสินค้าตัวเดิมใหม่เป็นรายชิ้น

o สั่งซื้อสินค้าทางอีเมล์ (Order placement by Email)  :

ท่านสามารถติดต่อสั่งซื้อผ่านทางอีเมล์ (Email) ทำได้ 2 วิธี โดยแต่ละวิธี มีขั้นตอนดังนี้

วิธีที่ 1 :  ส่งอีเมล์แจ้งรายการสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ ถึงที่อยู่อีเมล์ (Email Address) ของเรา : 
•    ส่ง Email พร้อมรายการของสินค้าที่ต้องการ สั่งซื้อไปยัง neoliners@gmail.com
•    เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเมล์สั่งซื้อแล้วจะสรุปรายการและจำนวนเงินที่ต้องชำระกลับไปภายใน  24  ชั่วโมง หรือในวันทำการถัดไป
•    เวลาทำการของการตอบ email คือวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์, รายการสั่งซื้อที่ได้รับในช่วงวันหยุด (Pending Order) จะเร่งดำเนินการให้เมื่อเปิดดำเนินการในวันทำการถัดไป ตามลำดับก่อนหลัง

วิธีที่ 2 :  คลิกไปที่เมนู ติดต่อเรา ระบุ หัวเรื่อง : "รายการสั่งซื้อสินค้า" พร้อมกรอกข้อมูล เกี่ยวกับ ชื่อ นามสกุล อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ และรายละเอียดของรายการสินค้าที่ท่านต้องการสั่งซื้อ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า และจำนวนชิ้น และจำนวนรายการสินค้าที่ท่านต้องการ และเพื่อความสะดวกสำหรับลูกค้า เราได้ทำ ลิ้งค์ ไว้ให้ที่ด้านล่างนี้แล้ว :
กรุณา คลิก ที่นี่  :  ติดต่อเรา

o สั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ (Order Placement by Telephone) : 

ท่านสามารถโทรศัพท์ไปยังหมายเลข  HOTLINE CALL CENTER : 086-999-4833  เพื่อสั่งซื้อสินค้าได้
(หมายเหตุ: เวลาทำการของการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์)

o สั่งซื้อสินค้าทางโทรสาร (P.O. - Purchase Order Placement by Fax) : 

ท่าน สามารถส่งจดหมายสั่งซื้อ (ในกรณี บุคคลธรรมดา) หรือ ใบสั่งซื้อ (P.O. - Purchase Order) ของบริษัทท่าน (ในกรณี นิติบุคคล) ทางโทรสาร (Fax) โดยส่งมายังหมายเลข  02-804-2251 เพื่อทำการสั่งซื้อสินค้าที่ท่านต้องการ ได้
(หมายเหตุ: รับรายการสั่งซื้อทางโทรสารได้ตลอด 24 ชั่วโมง, รายการสั่งซื้อของท่านจะได้รับการดำเนินการ ในช่วงเวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์, รายการสั่งซื้อที่ได้รับในช่วงวันหยุด (Pending Order) จะเร่งดำเนินการให้ เมื่อเปิดดำเนินการในวันทำการถัดไป ตามลำดับก่อนหลัง)


2. เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ :

o การยกเลิกคำสั่งซื้อ ระหว่างทำรายการสั่งซื้อผ่านระบบร้านค้าแบบออนไลน์  :
กรณีที่ท่านสั่งซื้อสินค้าแบบเรียลไทม์ออนไลน์ ผ่านระบบตระกร้าสินค้าของเว็บไซต์ในเครือของเรา : www.neofreshthai.com  ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ โดยการ คลิกที่ข้อความว่า "ลบ"  ในกรณีที่ท่านเปลี่ยนใจ ต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ ในระหว่างขั้นตอนการทำรายการสั่งซื้อผ่านระบบร้านค้าแบบออนไลน์ รายการสินค้าที่ท่านต้องการยกเลิกดังกล่าว ก็จะถูกลบออกจากตระกร้าสินค้า (Shopping Cart) ของท่าน
o การยกเลิกคำสั่งซื้อ หลังจากท่านได้ทำรายการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว (ไม่ว่าจะด้วยวิธีการสั่งซื้อผ่านทางระบบร้านค้าออนไลน์, ทางอีเมล์, ทางโทรศัพท์ หรือ ทางโทรสาร ฯลฯ ) :
•    หากท่านลูกค้าต้องการแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 086-999-4833 หรือที่อีเมล์ : neoliners@gmail.com
•    ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น
•    ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ จะมีค่าดำเนินการในการยกเลิก เป็นจำนวนเงิน 200 บาท หรือ 5 % ของมูลค่าสินค้า (แล้วแต่มูลค่าใดมากกว่า โดยจะคิดค่าดำเนินการในการยกเลิก ตามมูลค่าที่มากกว่า นั้น)   
•    บริษัทฯจะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชี และต้องเป็นหมายเลขบัญชีเดียวกันกับที่โอนมาของธนาคารที่ลูกค้าใช้บริการ เท่านั้น

III. นโยบายการชำระเงิน

เมื่อท่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้าแล้ว ท่านสามารถดำเนินการชำระเงินได้โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ช่องทางการชำระเงิน :

เว็บไซต์ ของเรา neofreshthai.com  มีช่องทางการชำระเงินในแบบต่างๆ หลากหลายรูปแบบ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการเลือกช่องทางการชำระเงินได้อย่าง เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า โดยมีช่องทางการชำระเงินแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้ :

o   โอนเงินชำระค่าสินค้าผ่านบัญชีธนาคาร แบบระบุเลขบัญชี ด้วยตัวท่านเอง ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ผ่านเอทีเอ็ม (Money Transfer thru Bank : at ATM  or at Bank teller counter) โดยสามารถโอนมาที่ หมายเลขบัญชีบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ :
 
ชื่อบัญชี : บริษัท นีโอไลเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ( Neo Liners International Co., Ltd.)
•    ธนาคาร : ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา ราชวงศ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี :  007-2-21032-2
      Bank :  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd., Rajchawong Branch, Saving Account : 007-2-21032-2
•    ธนาคาร : ธ.ยูโอบี (ไทย) จำกัด (มหาชน) สาขา สามแยก  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี :  046-2-04655-8
      Bank : UOB United Overnsea (Thai) Public Co., Ltd., Samyak Branch, Saving Account : 046-2-04655-8

o  ชำระค่าสินค้าเป็นเงินสด ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ของ  เซเว่น-อีเลฟเว่น  ( 7-Eleven Counter Service by Cash ) ( ทำได้เฉพาะกรณีสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ในเครือของเรา คือ i-neotech.com เท่านั้น ) 

o  โอนเงินชำระค่าสินค้าผ่านบัญชีธนาคาร แบบผ่านระบบออนไลน์ ของเว็บไซต์เรา ( Money Transfer thru Bank account Online Payment ) โดยมี ธนาคารต่างๆ ให้สามารถเลือกใช้บริการได้ ดังนี้ คือ  : ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรี, และ ธนาคารกรุงเทพ ( ทำได้เฉพาะกรณีสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ในเครือของเรา คือ i-neotech.com เท่านั้น )

o   ชำระค่าสินค้า ด้วยบัตรเครดิตผ่านระบบออนไลน์ ( Online Payment by Credit Card ) ซึ่งรับชำระด้วยบัตรเครดิต วีซ่า มาสเตอร์การ์ด และ อเมริกันเอ็กซเพรส ( Major Credit Cards Accepted : Visa, MasterCard, AMEX ) โดยมีวิธีการให้ท่านสามารถเลือกได้หลายวิธี ดังนี้ :
•  ชำระค่าสินค้า ด้วย บัตรเครดิต / บัตรเดบิต ตามมูลค่าสินค้าเต็มจำนวน  ( Full Amount Payment by Credit Card )
•  ผ่อนชำระค่าสินค้า ผ่านบัตรเครดิต  ( Installment Payment by Cridit Card ) โดยเป็นบริการของธนาคาร : KTC Flexi, Krungsri Smart Plan หรือ Citibank Paylite  ( หมายเหตุ : วิธีการชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต / บัตรเดบิต ทั้งแบบเต็มจำนวน และแบบผ่อนชำระ ผ่าน บัตรเครดิต / เดบิต ต่าง ๆ ดังกล่าวข้า่งต้น  ทำได้เฉพาะกรณีสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ในเครือของเรา คือ i-neotech.com เท่านั้น )

o  ชำระค่าสินค้าผ่าน เพย์สบาย  ( PaysBuy )
o  ชำระค่าสินค้าผ่าน เพย์พาว  ( PayPal )
o  ชำระค่าสินค้าผ่าน เอ็มเปย์  ( mPay )
o  ชำระค่าสินค้าผ่าน เอ็มเปย์  สเตชั่น ( mPay Station )
o  หมายเหตุ : วิธีการชำระค่าสินค้า ผ่านเพย์สบาย , เพย์พาว , เอ็มเปย์  และ เอ็มเปย์ สเตชั่น ดังกล่าวข้า่งต้น  ทำได้เฉพาะกรณีสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ในเครือของเรา คือ i-neotech.com เท่านั้น


วิธีการก็คือ เมื่อท่านตรวจสอบรายละเอียดของสินค้า จำนวน และราคาถูกต้องตรงตามความต้องการของท่านแล้ว ท่านสามารถเลือกชำระเงินด้วยการคลิกกดปุ่มสีแดงที่มีข้อความว่า  "ชำระเงิน"  ซึ่งจะนำท่านไปสู่หน้าเว็บเพจให้เลือกช่องทางการชำระเงินดังกล่าวข้างต้น ให้ท่านลูกค้าปฎิบัติตามขั้นตอนที่เหลือสำหรับแต่ละช่องทางวิธีการชำระเงิน ต่อไป ดังที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บเพจ นั้น ๆ 2. ยืนยันการชำระเงิน :

เมื่อดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องยืนยันการชำระเงินโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้

o แจ้งยืนยันการชำระเงินผ่านทางเว็บไซต์ :
ท่านลูกค้าสามารถแจ้งยืนยันการชำระเงินผ่านทางเว็บไซต์ โดยไปที่ http://www.neofreshthai.com  คลิกไปที่เมนู > ติดต่อเรา  และกรอกข้อมูล ในช่อง ชื่อ นามสกุล  อีเมล์  ส่วนในช่องคำถาม ให้ระบุ หัวเรื่อง "ชำระเงินค่าสินค้าแล้ว" และรายละเอียดของรายการสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า และจำนวนชิ้น และจำนวนรายการสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ  ฯลฯ

ตัวอย่างต่อไปนี้ คือ ข้อมูลที่่ท่านลูกค้าควร ระบุมา ให้เราทราบด้วย เพื่อความรวดเร็ว : 


หมายเลขสั่งซื้อ  :  หมายเลขสั่งชื้อของท่าน
Reference : ระบุหมายเลขอ้างอิงบน สลิป เอทีเอ็ม หรือ หมายเลขอ้างอิง บนใบโอนเงิน Payin Slip ของท่าน หรือ ระบุหมายเลขอนุมัติบัตรเครดิต Appr.Code (Approved Code)
ชือ-สกุล :  ใส่ชื่อจริง และ นามสกุล ของท่าน
อีเมล์ : ใส่อี-เมล์ที่ติดต่อได้ ของท่าน
เบอร์โทรศัพท์ : ใส่เบอร์โทรศัพท์ ที่ติดต่อได้ ของท่าน  (เบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือ เบอร์โทรศัพท์บ้าน ก็ได้ แต่ขอให้เป็นเบอร์ที่ติดต่อได้จริง)
จำนวนเงิน : ระบุจำนวนเงินที่โอน ซึ่งต้องตรงกับ มูลค่าสินค้า รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และรวมค่าขนส่ง (ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว  (ในกรณีที่ลืมรวมค่าขนส่ง หรือชำระขาดไม่ครบ ท่านอาจโดนปฏิเสธการส่ง หรือ เก็บเงินเพิ่มเติมปลายทาง โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย , บ.ชิปปิ้ง , หรือ บ.ขนส่ง แล้วแต่กรณี)
วันที่ชำระเงิน :  ระบุ วันที่ท่านชำระเงิน
เวลาโดยประมาณ :  ระบุ เวลาที่ท่านทำการโอนเงิน (ปกติ จะมีระบุอยู่บน สลิปโอนเงิน หรือ โดยประมาณ)
หมายเหตุ : ระบุ วิธีการชำระเงินของท่าน (โอนเงินทางบัญชีธนาคาร, บัตรเครดิต, หรือ mPAY ) หมายเลขสั่งซื้อ รหัสสินค้า รุ่นสินค้า ชื่อสินค้า และจำนวนชิ้น ที่ท่านสั่งซื้อ
รูป Slip :  สแกน ใบ สลิปโอนเงินเอทีเอ็ม สลิปใบโอนเงินธนาคาร นามสกุล jpg , jpeg หรือ gif  ขนาดไฟล์ไม่เกิน 100kb แนบมาด้วย

คลิก ที่ปุ่ม  [ ทำรายการต่อ ] เพื่อแจ้งการชำระเงิน
(หมายเหตุ  :  กรุณาใส่รายละเอียดและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในทุกช่องที่กำกับด้วยเครื่อง หมายดอกจัน * สีแดง ข้างหลัง, ถ้า ช่องข้อมูล ช่องใดช่องหนึ่งดังกล่าวถูกปล่อยว่างโดยไม่ได้กรอก ระบบจะไม่สามารถประมวลผลได้สมบูรณ์ถูกต้อง หรือ ทำงานต่อไปได้)   และเพื่อความสะดวกสำหรับลูกค้า เราได้ทำ ลิ้งค์ ไว้ให้ที่ด้านล่างนี้แล้ว :
กรุณา คลิก ที่นี่  :  ติดต่อเรา 

o  แจ้งยืนยันการชำระเงินผ่านทางอีเมล์ :
ส่ง หลักฐานการโอนเงิน เช่น scan ของใบโอนเงิน, print screen ของหน้าจอคอมพิวเตอร์ (กรณีโอนผ่าน Internet Banking) โดยส่งทางอีเมล์ มาที่ : neoliners@gmail.com  พร้อมระบุ หมายเลขสั่งซื้อ และรายละเอียดต่างๆ  เหมือนที่กล่าวมาข้างต้น
หมายเหตุ: ในกรณีที่ชำระด้วยบัตรเครดิตผ่านช่องทาง online ระบบจะทำการยืนยันการรับชำระเงินโดยอัตโนมัติ ท่านไม่ต้องยืนยันการชำระเงินด้วยตัวเอง

o  แจ้งยืนยันการชำระเงินผ่านทางโทรสาร :
แจ้งผ่านทางโทรสาร ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุรายละเอียดต่างๆ เหมือนดังกล่าวข้างต้น มาที่ หมายเลข : 02-804-2251
หมายเหตุ: ในกรณีที่ชำระด้วยบัตรเครดิตผ่านช่องทาง online ระบบจะทำการยืนยันการรับชำระเงินโดยอัตโนมัติ ท่านไม่ต้องยืนยันการชำระเงินด้วยตัวเอง

3. เจ้าหน้าที่ยืนยันการรับชำระเงิน :
เมื่อ ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะส่งอีเมล์ยืนยันว่าได้ รับชำระเงินแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับการยืนยันการรับชำระเงินภายใน 24  ชั่วโมง (หรือ 2-3 วัน เนื่องจากในกรณีติดวันหยุดทำการ, วันหยุดราชการ หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์) กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 086-999-4833 ภายในวันและเวลาทำการ

IV.  นโยบายการจัดส่งสินค้า :

1.  เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า :

•    บริษัทฯจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
•    บริษัทฯจัดส่งสินค้า วันละ 1 ครั้ง เว้นวันหยุดราชการ รายการสั่งซื้อที่ยืนยันการชำระเงินก่อน 12:00 น. จะถูกส่งภายในวันเดียวกัน ทั้งนี้ถ้าไม่สามารถจัดส่งในวันนั้นได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป
•    เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งพร้อม ทั้ง "หมายเลขการตรวจสอบการเดินทางของสินค้า" หรือ "หมายเลขรับฝากสิ่งของ" (Tracking Number)  ไปทาง Email ของลูกค้า
หมายเหตุ : ในกรณีที่เป็นการส่งสินค้าโดยใช้บริการไปรษณีย์ EMS ลูกค้าสามารถนำหมายเลขดังกล่าวมา ตรวจสอบสถานะการส่งสินค้าไปรษณีย์ EMS ได้ที่เว็บไซต์  http://www.neofreshthai.com โดยเลือกเมนูบาร์ > หน้าหลัก ที่เมนูฝั่งซ้าย ภายใต้หัวข้อ  TRACK&TRACE กรอกหมายเลขรับฝากสิ่งของ (EMS Tracking Number) จำนวน 13 หลักโดยไม่ต้องเว้นวรรค ลงในช่อง แล้วกดปุ่ม  [ Search ] ลูกค้าก็จะทราบสถานะของสินค้าว่าส่งถึงจุดใดแล้ว

2.  ช่องทางการจัดส่งสินค้า :

•    ส่งสินค้าทาง EMS หรือทาง LOGISPOST  โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งตามปกติแล้วสินค้าจะถึงปลายทางในวันถัดไปสำหรับที่อยู่ในกรุงเทพฯ สำหรับที่อยู่ต่างจังหวัดสินค้าจะถึงท่านภายใน 3 วันทำการ ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายใน 3 วัน กรุณาติดต่อที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง
•    ส่งสินค้าทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน
•    ส่งสินค้าโดยพนักงานส่งสินค้า : บริการเฉพาะเขตกรุงเทพ สินค้าถึงมือท่านเร็วสุดภายใน 24 ชั่วโมง อย่างช้าสุดไม่เกิน 3 วันทำการ (ขึ้นอยู่กับสถานะของสินค้า และสต็อกสินค้า) โดยปกติ ราคาสินค้าจะรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้ว (ในกรณีเขตกรุงเทพฯ) ทั้งนี้ขึ้นกับเงื่อนไขเพิ่มเติมของแต่ละสินค้า ซึ่งในกรณีดังกล่าว จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีค่าจัดส่งที่ต้องเรียกเก็บเพิ่มเติม
•    ส่งสินค้าทาง บริษัทขนส่งพัสดุเอกชน: เราสามารถจัดส่งสินค้าให้กับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดได้ โดยเราจะเลือกใช้ บริการของ บริษัทขนส่งที่ได้มาตรฐาน มีความถี่ของเที่ยวรถ มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในเส้นทางนั้นๆ และมีเส้นทางผ่านที่อยู่ของท่าน และหากที่อยู่ของท่านอยู่ที่ในเขตอำเภอเมือง สามารถจัดส่งทางบริษัทขนส่งเอกชน ถึงท่านได้ภายในเวลา 1 วันทำการ

3.  เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า :

•    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ แต่ไม่เกิน 3 วันทำการ และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น
•    เมื่อสินค้าถูกส่งไปแล้วบริษัทที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการจัดส่งสินค้าถึง ท่าน เช่น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) (กรณีส่งทางไปรษณีย์ , ทาง LOGISPOST หรือ ทาง EMS) จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
•    ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายจากการส่งทาง LOGISPOST หรือ ทาง EMS บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) รับภาระชดเชยไม่เกิน 2000 บาท ซึ่งทางบริษัทฯจะคืนให้ลูกค้าเมื่อได้รับค่าชดเชยจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) แล้ว
•    ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง

V.  นโยบายการคืนสินค้า/ เปลี่ยนสินค้า

1.  ขั้นตอนการปฏิบัติในการคืนสินค้า / เปลียนสินค้า :

เพื่อ เป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัทฯ ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

•    กรุณาติดต่อบริษัทฯเพื่อคืนสินค้าภายใน  3  วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า
•    ทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯโดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่นส่งทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  หรือ ส่งทาง EMS แบบลงทะเบียนตอบรับ ซึ่งทางบริษัทฯจะเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่ง (คืนให้พร้อมกับสินค้าที่เปลี่ยน หรือคืนให้พร้อมกับค่าสินค้า แล้วแต่กรณี )
•    สินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเหมือนดังตอนท่านได้รับสินค้า กล่องสินค้า เอกสารคู่มือ และอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบ
•    ในกรณีที่เป็นการเปลื่ยนสินค้า : ให้ถ่ายเอกสารและส่งเฉพาะสำเนาเอกสาร ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งสินค้า ส่งกลับคืนมาพร้อมกับสินค้า  เอกสารตัวจริงทางลูกค้าต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน ยกเว้น ใบรับประกันสินค้า (ถ้ามี) ต้องส่งคืนต้นฉบับตัวจริง เท่านั้น (เนื่องจาก หมายเลข Serial Number จะระบุตรงตามสินค้าบนใบรับประกัน)
•    ในกรณีที่เป็นการคืนสินค้า : ต้องส่งคืนเอกสาร ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งสินค้า และ ใบรับประกันสินค้า (ถ้ามี) ที่เป็นต้นฉบับตัวจริง ส่งกลับคืนมาพร้อมกับสินค้า เท่านั้น ห้ามเป็นสำเนา
•    บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้า หากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดที่กล่าวมาข้างต้น
•    เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้า หรือ เปลี่ยนสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้

ใน การคืนหรือเปลี่ยนสินค้า ท่านสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของเราได้โดยทางโทรสาร (Fax) โดยส่งมายังหมายเลข  02-804-2251 หรือ โดยทางอีเมล์ : neoliners@gmail.com

2. เงื่อนไขการคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า :

•    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดจากผู้ผลิต หรือส่งสินค้าผิด เท่านั้น
•    บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมด บริษัทจะทำการคืนเงินให้ท่าน หรือเสนอสินค้าใกล้เคียงให้แทน
•    บริษัทฯจะทำการคืนค่าสินค้าโดยจะโอนค่าสินค้าพร้อมค่าส่งสินค้ากลับมา ไปยังบัญชีธนาคาร ที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น
•    บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยน หรือ คืนสินค้า สำหรับสินค้าในบางรายการ หรือ บางประเภท ที่อาจมีเงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติมซึ่งเป็น คุณลักษณะเฉพาะตัวสินค้า นั้น ๆ  (หมายเหตุ : ท่านสามารถสอบถาม เงื่อนไขในการคืน / เปลี่ยนสินค้า เพิ่มเติม ของสินค้าแต่ละประเภทได้ที่ : หมายเลขโทรศัพท์ :  086-999-4833 , หมายเลขโทรสาร  :  02-804-2251 หรือ ที่อยู่อีเมล์  :  neoliners@gmail.com )

VI.  นโยบายการรับประกันสินค้า :

o ระยะเวลาการรับประกันสินค้า :

สินค้า ที่ซื้อจากเว็บไซต์ neofreshthai.com  มีการรับประกันความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานปกติเป็นเวลา 1 ปี ได้แก่ สินค้าประเภทอิเลคทรอนิกส์ เช่น ตู้แช่ไวน์ ตู้คุมอุณหภูมิในห้องแล็ป และ ตู้ควบคุมความชื้น เป็นต้น แต่การรับประกันสินค้าไม่รวมถึง อุปกรณ์ส่วนควบ ยกตัวอย่างเช่น สายไฟ, ปลั๊กไฟ, สายเคเบิ้ล, สายข้อมูล, การ์ดความจำ, ถาด, ชั้นวาง เป็นต้น นอกจากนี้ สินค้าบางประเภทไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน เช่น สินค้าที่เป็นวัสดุสิ้นเปลือง (หลอดไฟ, กล่องใช้แล้วทิ้ง )  สินค้าอุปโภคบริโภค (เสื้อผ้า หมวก อาหาร เครื่องดื่ม) เป็นต้น (  หมายเหตุ : ท่านสามารถสอบถาม รายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันสินค้า เพิ่มเติม ได้ที่ : หมายเลขโทรศัพท์ :  086-999-4833 , หมายเลขโทรสาร  :  02-804-2251 หรือ ที่อยู่อีเมล์  :  neoliners@gmail.com )

เมื่อสินค้าเกิดความเสียหายกรุณาติดต่อบริษัทฯเพื่อทำการส่งซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าโดยมีช่องทางติดต่อดังนี้ :
หมายเลขโทรศัพท์ :  086-999-4833 , หมายเลขโทรสาร  :  02-804-2251 หรือ ที่อยู่อีเมล์  :  neoliners@gmail.com

o  ขั้นตอนในการรับเคลมการรับประกัน :

เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าที่เสียหายมาแล้วและตรวจพบว่าสินค้าเสียจากการใช้งาน