ยี่ห้อ
 
ข้อมูล
 
ตรวจค่าส่งพัสดุไทย
ประเทศปลายทาง:   น้ำหนัก:  กรัม
 
 
ไปรษณีย์ไทย
 
ตะกร้าสินค้า
0 รายการ
 
สินค้าน่าสนใจ
ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-080 ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-080
10,700.00 บาท 6,955.00 บาท
ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-080-II ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-080-II
12,198.00 บาท 7,928.70 บาท
ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-100 ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-100
13,428.50 บาท 8,728.53 บาท
ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-120 ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-120
16,852.50 บาท 10,954.13 บาท
ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-160 ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-160
19,848.50 บาท 12,901.53 บาท
 
ข่าวสารน่าสนใจ

 

 

 

NeofreshThai.Com -- Good Deal for buying All Consumer Products, Equipments and Lifestyle Accessories

 

 

www.neofreshthai.com -- Our 24-hour Internet Online Shopping e-Commerce Website for Consumer Products, Equipments and Lifestyle Accessories

 

 

 

 

 

 

 

NeoFreshThai.Com -- e-Commerce Registration Certificate Number -- ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0105538040541

 

 

Sign In to SKYPE and Contact us thru our skype name -- neofreshthai.com

 

 

NeofreshThai.Com -- Good Deal for buying Consumer Products, Equipments and Lifestyle Accessories

 

 

 

 

Royalty Free Images -- Upload Your Photo and Earn Money! -- เสนอขายภาพของคุณให้กับเรา แล้วรับตังค์

 

 

Kodak Gallery

 

 

i-Store.Zone -- by i-Prosper.Org

 

 

http://th.priceprice.com

 

 

Great Gifts at Low Prices!

 

 

บจ.นีโอไลเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล -- Neo Liners International Co Ltd. - Photo Niche & IT Trade Zone

 

 

 

 

Enjoy Free Shipping!

 

 

i-NeoTech.Com -- Good Deal for buying Photography Equipments and Camera Accessories

 

 

NeofreshThai.Com -- Good Deal for buying Consumer Products, Equipments and Lifestyle Accessories

 

 

 

 

i-Store.Zone -- by i-Prosper.Org
 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)  ::

เว็บ ไซต์ neofreshthai.com ของเรา ยึดถือปฎิบัติตามนโยบายรักษาความลับส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ในการรับขัอมูลส่วนตัวของท่านผ่านทางเว็บไซต์ และทางเว็บไซต์จะไม่มีการส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านไปยังบุคคลอื่นโดยไม่ผ่าน ความยินยอมจากท่านโดยเด็ดขาด  โดยที่ เว็บไซต์ของเรา neofreshthai.com ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของเรา ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ในรายละเอียด ดังต่อไปนี้ :

1.  การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  www.neofreshthai.com :

       ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ www.neofreshthai.com ได้ เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ ของเรา โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์ หากท่านต้องการรับข่าวสารจากเรา ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตามที่เรากำหนด โดยที่ท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสารได้โดยส่งอีเมล์มาที่ :

E-mail address :   neoliners@gmail.com หรือที่  neofreshthai@gmail.com

เว็บไซต์ ของเราได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง เราอาจใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ซึ่งเราจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมอาจจะเป็นข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ :

 •  วัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ 
 •  การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ
 •  เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม
 •  ประเภทของการสืบค้น
 •  ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต   และ
 •  การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา


 www.neofreshthai.com อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ และใช้บริการต่างๆ โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้น เราอาจใช้ระบบ "คุกกี้" ( cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ระบบ "คุกกี้" นั้น คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชม เว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดย "คุกกี้" นั้นจะได้รับการติดตั้งโดยเว็บไซต์ของเรา ซึ่งจะเก็บข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้  :

 •  หมายเลขไอพี (IP Address)
 •  ชนิดของ Browser ที่ใช้ในการเข้าถึง
 •  Web Page ที่เข้าเยี่ยมชม
 •  เวลาที่เยี่ยมชม (Access Time)
 •  เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของเรา (Referring Website)


2.  การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล  :

       ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของเว็บไซต์ www.neofreshthai.com นั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของเราและถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อันประกอบไปด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการ และนำไปใช้เพื่อการออกแบบสินค้าหรือบริการต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือรักษาไว้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

อย่างไรก็ตามในกรณีที่เรา ต้องการเก็บข้อมูลโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ ผ่านกระบวนการสมัครสมาชิก  :
 

 •  ชื่อ-นามสกุล
 •  ที่อยู่
 •  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร
 •  เลขประจำตัวประชาชน
 •  ฯลฯ

ให้ กับเว็บไซต์เรา ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่เว็บไซต์เราแล้ว เราจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ และจะปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเราจะถูกเก็บรวบรวม และรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่เรา และท่านยังคงมีการติอต่อทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มาหาเรา เราจะเก็บเนื้อหาในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และการโต้ตอบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของเราในส่วนที่ ท่านมีข้อสงสัยนั้นว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่

3.  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  :

เว็บ ไซต์ www.neofreshthai.com จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติ นอกจากนี้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่  :
 

 •  ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เว็บไซต์เราในการดำเนินการ หรือ
 •  ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง หรือ
 •  การ เปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ www.neofreshthai.com อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเรา ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย

เว็บ ไซต์ www.neofreshthai.com อาจทำความตกลงไว้กับผู้ให้บริการภายนอก (Third Party) ในการที่จะพัฒนาและดูแลรักษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของเรา และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของเรา ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับเรา หรือเข้ามาดำเนินการในนามของเรานั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเว็บไซต์ www.neofreshthai.com ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่เว็บไซต์ www.neofreshthai.com ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของเรา องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของเราด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตามใน กรณีที่ เว็บไซต์ www.neofreshthai.com เข้าทำความตกลงทางการตลาดร่วม และ/หรือ ร่วมโฆษณาส่งเสริมการขายกับบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ ซึ่งหากท่านสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกลูกค้าใหม่กับเว็บไซต์ www.neofreshthai.com อันเนื่องมาจากดำเนินการดังกล่าวแล้ว เราขอสงวนสิทธิในการที่จะยืนยันรับรองกับบุคคลภายนอกนั้นว่า ท่านได้เป็นสมาชิกหรือเป็นลูกค้าของเราด้วย

4.  กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล  :

เว็บ ไซต์ www.neofreshthai.com จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือ การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ  โดยลูกค้าสามารถศึกษาเพิ่มเติมถึง แนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ ได้ที่  : นโยบายความปลอดภัยของเว็บไซต์ 


5.  การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล  :

เว็บ ไซต์ www.neofreshthai.com จะอนุญาติให้ท่านทำธุรกรรมซื้อขาย และเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้ ก็ต่อเมื่อท่านได้ทำการลงทะเบียน (register) สมัครเป็นสมาชิกของร้านค้ากับทางเว็บไซต์ neofreshthai.com ของเราก่อน โดยท่านลูกค้าต้องกรอกข้อมูลของท่าน บนหน้าเว็บเพจการสมัครสมาชิก ของเว็บไซต์เรา neofreshthai.com หรือ กรอกข้อมูลผ่านหน้าเว็บของ ผู้ดูแลเว็บของเรา UnitedSME โดยมีวิธีการดังนี้ :

o เลือกที่ เมนูบาร์ ที่  หน้าหลัก > เข้าระบบ > บัญชีผู้ใช้ > ลูกค้าใหม่ > o ลงทะเบียนใหม่  หรือ 
o เลือกที่ เมนูบาร์ ที่  หน้าหลัก > เข้าระบบ > บัญชีผู้ใช้ > ลูกค้าเก่ามีบัญชีแล้ว > กรอก  ชื่ออีเมล์  และ  รหัสผ่าน  หรือ   
o ท่านสามารถกด คลิกที่นี่ :  ตรวจสอบสถานะ: - ลูกค้าเก่ามีบัญชีแล้ว ? หรือ เคยเป็นสมาชิก ?  หรือ
o ท่านสามารถกด คลิกที่นี่ :  ลงทะเบียนใหม่ - สมัครสมาชิกใหม่

โดย ที่ลูกค้าจะต้องทำการใส่ชื่ออีเมล์ซึ่งจะถูกกำหนดเป็น ชื่อสำหรับล็อกอินของผู้ใช้ ( User Login ) รหัสผ่าน ( Password ) และ กรอกข้อมูลเบื้องต้นส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล จริง  ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร ที่สามารถติดต่อได้ หมายเลขบัตรประชาชน และ วันเกิด (ซึ่ง ข้อมูลบัตรประชาชน และ วันเกิด จะมีความสำคัญ ต่อ นโยบายคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน )  และข้อมูลรายการที่มีดอกจันสีแดง และที่สำคัญคือ ชื่ออีเมล์ ของท่านเอง  (ในการกรอกอีเมล์ ขอความกรุณากรอกอีเมล์จริงที่ตรวจสอบได้ เพื่อใช้ยืนยันการสมัครสมาชิก และใช้ติดต่อกับ เว็บไซต์ของเรา neofreshthai.com และใช้ติดต่อกับ เว็บไซต์พันธมิตรทางการค้าของเรา ได้แก่ เว็บไซต์ ไอ-นีโอเทค ดอท คอม (i-Neotech.Com) ไอ-นีโอเทค ดอท เน็ต (i-Neotech.net) และ ตลาด ดอท คอม ( Tarad.Com) และ เว็บไซต์ ThaiSecondHand.Com )
เมื่อลูกค้ามี  ชื่อล็อกอิน (login name) กับ รหัสผ่าน (password) เรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถทำรายการสั่งซื้อสินค้า ชำระเงินค่าสินค้าผ่านระบบออนไลน์ และเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญของลูกค้าในระบบ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการทำธุรกรรม ข้อมูลรายการสั่งซื้อสินค้า ฯลฯ   ได้

6.  การรักษาความถูกต้องของข้อมูล  :

เว็บ ไซต์ www.neofreshthai.com  มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ โดยที่ลูกค้าสามารถเข้าถึง และแก้ไขโปรไฟล์ข้อมูลส่วนบุคคล ได้ด้วยตนเอง โดยมีวิธีการดังนี้ :

o เลือกที่ เมนูบาร์ ที่  หน้าหลัก > เข้าระบบ > บัญชีผู้ใช้ > ลูกค้าเก่ามีบัญชีแล้ว > กรอก ชื่ออีเมล์ และ รหัสผ่าน  หรือ
o ท่านสามารถกด คลิกที่นี่ :  เข้าสู่ระบบ

นอก จากนี้ เรายังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย โดยลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ ต้องการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด หรือ ต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบัน ทันต่อเหตุการณ์ และมีความสมบูรณ์ ได้โดยผ่านทางช่องทางอีเมล์ โดยมีวิธีการ ดังนี้ :

o  ท่านสามารถติดต่อมาที่ ที่อยู่อีเมล์ (Email Address) :  neoliners@gmail.com  หรือ neofreshthai@gmail.com  หรือ
o  ท่านสามารถกด คลิกที่นี่ :  ติดต่อเรา
   

Privacy Policy  :: 

Privacy Policy of our website  -- neofreshthai.com, is the same as indicated on the statement shown in Thai.