ยี่ห้อ
 
ข้อมูล
 
ตรวจค่าส่งพัสดุไทย
ประเทศปลายทาง:   น้ำหนัก:  กรัม
 
 
ไปรษณีย์ไทย
 
ตะกร้าสินค้า
0 รายการ
 
สินค้าน่าสนใจ
ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-080 ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-080
10,700.00 บาท 6,955.00 บาท
ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-080-II ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-080-II
12,198.00 บาท 7,928.70 บาท
ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-100 ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-100
13,428.50 บาท 8,728.53 บาท
ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-120 ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-120
16,852.50 บาท 10,954.13 บาท
ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-160 ตู้กันชื้น Huitong รุ่น AD-160
19,848.50 บาท 12,901.53 บาท
 
ข่าวสารน่าสนใจ

 

 

 

NeofreshThai.Com -- Good Deal for buying All Consumer Products, Equipments and Lifestyle Accessories

 

 

www.neofreshthai.com -- Our 24-hour Internet Online Shopping e-Commerce Website for Consumer Products, Equipments and Lifestyle Accessories

 

 

 

 

 

 

 

NeoFreshThai.Com -- e-Commerce Registration Certificate Number -- ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0105538040541

 

 

Sign In to SKYPE and Contact us thru our skype name  -- neofreshthai.com

 

 

NeofreshThai.Com -- Good Deal for buying  Consumer Products, Equipments and Lifestyle Accessories

 

 

 

 

Royalty Free Images -- Upload Your Photo and Earn Money! -- เสนอขายภาพของคุณให้กับเรา แล้วรับตังค์

 

 

Kodak Gallery

 

 

i-Store.Zone -- by i-Prosper.Org

 

 

http://th.priceprice.com

 

 

Great Gifts at Low Prices!

 

 

บจ.นีโอไลเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล -- Neo Liners International Co Ltd. - Photo Niche & IT Trade Zone

 

 

 

 

Enjoy Free Shipping!

 

 

i-NeoTech.Com -- Good Deal for buying Photography Equipments and Camera Accessories

 

 

NeofreshThai.Com -- Good Deal for buying  Consumer Products, Equipments and Lifestyle Accessories

 

 

 

 

i-Store.Zone -- by i-Prosper.Org
 

นีโอไลเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล

บริษัท นีโอไลเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด -- Neo Liners International Co., Ltd. -- www.neofreshthai.com

บริษัท นีโอไลเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  --  www.neofreshthai.com

= บริษัท นีโอไลเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำักัด  --  นีโอเฟรชไทย ดอท คอม =
= NEO LINERS INTERNATIONAL CO., LTD.  --  WWW.NEOFRESHTHAI.COM =

บริษัท นีโอไลเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด : 

ชื่อจดทะเบียนตามกฎหมาย :  บริษัท นีโอไลเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ) (Corporate Name) : Neo Liners International Co., Ltd.
หมายเลขทะเบียนพาณิชย์บริษัท (Corporate Registration I.D.#) : 0105538040541 
ปีที่ก่อตั้งบริษัท พ.ศ. / ค.ศ. (Corporate Established Year B.E. / A.D.) :  2538 / 1995
ชื่อที่ใช้ประกอบธุรกิจทางอินเตอร์เน็ต :  neofreshthai.com  
ชื่อที่ใช้ประกอบธุรกิจ (ไทย) :  นีโอเฟรชไทย ดอท คอม 
ที่อยู่สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :  
บริษัท นีโอไลเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
466/31 ชั้น 5 อาคารจี.พี.เฮ้าส์ สาทร ซ.สวนพลู 
ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ  1 0 1 2 0   ประเทศไทย
ที่อยู่ ภาษาอังกฤษ (Contact Address) : 
Neo Liners International Co., Ltd.
466/31, 5th Floor, G.P.House Sathorn Building,
Soi Suanphlu, South Sathorn Road, 
Sub-District Tungmahameak, 
District Sathorn, Bangkok  1 0 1 2 0  
THAILAND 
ที่อยู่สำนักงานสาขาที่ 1 :
บริษัท นีโอไลเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
242/8 หมู่ที่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง 
อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1 0 5 4 0
ประเทศไทย
Office Branch #1 Address :     
Neo Liners International Co., Ltd.
242/8 Moo 1 Sub-District Bangsaothong, 
District Bangsaothong, Samutprakarn 1 0 5 4 0 
THAILAND
ติดต่อ (Contact) :  คุณ บุญชาย  ทวีเติมสกุล  ( Mr. Boonchai  Thaveetermsakul )
อีเมล์ (E-Mail)  :  neoliners@gmail.com , neofreshthai@gmail.com
โทรศัพท์ (Tel.) :  (66) 0-86-999-4833 , (66) 0-82-793-9400 , (66) 0-2-804-2232
โทรสาร   (Fax) :  (66) 0-2-804-2251
เว็บไซต์ (URL Website) :  www.neofreshthai.com
เวลาให้บริการ (Business hour) :
o  รับการสั่งซื้อระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
o  รับการสั่งซื้อผ่านทางอีเมล์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
o  รับการสั่งซื้อทางโทรสารได้ตลอด 24 ชั่วโมง
o  ติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือ รับการสั่งซื้อทางโทรศัพท์
    หรือ โทรติดต่อสอบถามเพิ่มเติม เฉพาะในเวลาทำการ :
    จันทร์ - ศุกร์ ช่วงเวลา 9:00 - 18:00 น
    ติดต่อได้ที่หมายเลข : 
    086-999-4833 และ 082-793-9400 
o  ตอบอีเมล์ทุกๆ วันภายใน 24 ชั่วโมง หรือในวันทำการถัดไป
o  รายการสั่งซื้อที่ได้รับในช่วงวันหยุด (Pending Order) จะเร่งดำเนินการให้
    เมื่อเปิดดำเนินการในวันทำการถัดไป ตามลำดับก่อนหลัง
 

 

Neo Liners International Company Limited  :  

 

Corporate Name : Neo Liners International Co., Ltd.
Corporate Registration I.D.# : 0105538040541
Corporate Established Year  :  1995
Our e-Commerce Online Shopping Website  :  neofreshthai.com
Head Office Address / Contact Address  :
Neo Liners International Co., Ltd.
466/31, 5th Floor, G.P.House Sathorn Building,
Soi Suanphlu, South Sathorn Road,
Sub-District Tungmahameak,
District Sathorn, Bangkok  1 0 1 2 0 
THAILAND
Office Branch #1 Address :    
Neo Liners International Co., Ltd.
242/8 Moo 1 Sub-District Bangsaothong,
District Bangsaothong, Samutprakarn 1 0 5 4 0
THAILAND
Contact :  Mr. Boonchai  Thaveetermsakul
E-Mail  :  neoliners@gmail.com , neofreshthai@gmail.com
Tel. :  (66) 0-86-999-4833 , (66) 0-82-793-9400 , (66) 0-2-804-2232
Fax :  (66) 0-2-804-2251
URL Website :  www.neofreshthai.com
Office Business Hours of Website : www.neofreshthai.com ::
o  Purchase Order thru online shopping cart system at our 24-hour-service e-commerce website url :
    www.neofreshthai.com
o  Purchase Order placement by e-mail 24 hours a day at the following e-mail address :
    neoliners@gmail.com
o  Purchase Order placement by fax 24 hours a day at the following fax number : 
    02-804-2251
o  Contact our staffs at help-desk call center or purchase order by phone or call for more information
    during business hours only :
    Monday - Friday from 9:00 am - 6:00 pm
    Contact us at the following phone number :
    086-999-4833 and 082-793-9400
o  We reply the e-mail(s) every day within 24 hours or within the next workday. 
o  Pending Order(s) placement during the weekend or public holidays will be soon proceeded by priority
    and respectively upon the next workday when the office opened.